پروژه های انجام شده
background

پروژه های شرکت

سایر پروژه‌ها مانند مجتمع 112 واحدی مهرآباد اتوبوس‌رانی بومهن، مجتمع 400 واحدی پرند، مخزن آب شهر ایوانکی، بیمارستان میلاد شهریار، مجتمع 272 واحدی عقیق پردیس، بوستان خلیج فارس پردیس، مجتمع 80 واحدی شهدای پردیس، مجتمع 188 واحدی آبیک به زودی بارگزاری می‌شود.