پروژه پردیس عمارت | پروژه پردیس عمارت
background

پروژه پردیس عمارت

اطلاعات کلی پروژه پروژه پردیس عمارت

پروژه پردیس عمارت پروژه مسکونی عمارت در شهرستان پردیس فاز یک محله چهار قرار دارد که مشتمل بر هفت طبقه به صورت یک طبقه منفی و پنج طبقه روی همکف احداث خواهد شد. امکان سنجی و طرح توجیهی •  &...
بیشتر