پروژه نیلوفر| ساخت بهترین واحدهای مسکونی در شهر تهران و پردیس
background

پروژه نیلوفر

اطلاعات کلی پروژه پروژه نیلوفر

پروژه نیلوفر مجتمع مسکونی ۲00واحدی نیلوفر در فاز سه شهرستان پردیس و در قالب 10 بلوک ۲0واحدی در زمینی به مساحت ۱۵000مترمربع واقع شده است. این بلوک‌ها با سازه بتنی و در ۵ طبقه اجرا شده‌است. طبقه همکف به شک...
بیشتر